Pogoji uporabe

MILL APLIKACIJE, SPLETNE STRANI IN POVEZANE VSEBINE - POGOJI UPORABE

Nazadnje posodobljeno: 01.10.2020

1 Dobrodošli na spletnem mestu Mill

1.1 Dobrodošli na spletnem mestu Mill! Ti pogoji uporabe (»PU«) veljajo za vašo uporabo mobilne aplikacije Mill in sorodnih povezanih storitev, kar v nadaljnjem besedilu imenujemo »aplikacija«.

1.2 Aplikacijo je izdelala in z njo upravlja družba Mill International AS (»Mill«, »mi«,  »nas«, »naše«). Naša aplikacija uporabnikom omogoča uporabo, povezovanje in interakcijo z različnimi »pametnimi« funkcijami, ki so na voljo v inteligentnih grelnikih in drugih klimatskih izdelkih, opremljenih s funkcijami povezljivosti, ki jih družba Mill proizvaja, prodaja, distribuira ali kako drugače trži pod blagovno znamko »Mill« (»izdelki Mill«).

1.3 Pogoji uporabe predstavljajo zavezujoč dogovor med vami in družbo Mill. Skrbno preberite PU, saj vsebujejo pomembne informacije o Aplikaciji in vaši uporabi Aplikacije v zvezi z izdelki Mill in drugimi storitvami.

1.4 S sprejetjem PU potrjujete, da ste prebrali in razumeli njihovo vsebino, ter se strinjate, da boste sprejeli in upoštevali pogoje, opredeljene v njih v zvezi z vašo uporabo aplikacije. Če PU ne sprejmete, aplikacije ne smete uporabljati.

2 Vaš račun Mill

2.1 Če želite uporabljati aplikacijo, morate najprej ustvariti račun Mill (»račun Mill«). Za to, da boste lahko ustvarili račun Mill, vas bomo prosili za določene podatke o sebi. Zahtevani podatki bodo navedeni na strani za registracijo računa Mill in med drugim vključujejo veljaven e-poštni naslov.

2.2 Obljubljate, da so vaš e-poštni naslov in vsi drugi podatki, ki nam jih posredujete, pravilni, resnični in točni. Sami ste odgovorni za to, da zagotovite, da bodo vaši registrirani podatki točni in posodobljeni, če se v času veljavnosti računa Mill spremenijo.

3 Pravice intelektualne lastnine

3.1 Potrjujete, da so vse in vsakršne pravice intelektualne lastnine družbe Mill in vseh vsebin, dokumentacije ali drugega gradiva, do katerega vam družba Mill omogoči dostop, vključno s kakršnimi koli dopolnitvami, spremembami, prilagoditvami ali izboljšavami, edina in izključna last družbe Mill in/ali njenih dajalcev licenc (katero je primerno).

3.2 »Pravice intelektualne lastnine« pomenijo vse pravice industrijske ali intelektualne lastnine, vključno s (i) postopki in tehnologijo (ne glede na to, ali jih je mogoče patentirati ali ne); (ii) know-how (tehnično znanje), poslovne skrivnosti, poslovne modele in druge zaupne informacije; (iii) avtorske pravice in druge pravice avtorjev (npr. na računalniški programski opremi, kodi in dokumentaciji), pravice iz modela, podatkovnih baz in tehničnih informacij vseh vrst; (iv) blagovne znamke, trgovska imena in imena domen in (v) druge pravice podobne vrste, registrirane ali neregistrirane, ki zdaj ali v prihodnje obstajajo v katerem koli delu sveta.

3.3 Strinjate se, da ima družba Mill vse pravice, lastništvo in interese na in v zvezi z vsemi predlogi, idejami, zahtevami ali drugimi povratnimi informacijami, ki nam jih posredujete v zvezi z vašo uporabo aplikacije. S tem se strinjate, da na nas prenesete vse pravice intelektualne lastnine na takih elementih, vključno z, a ne omejeno na, pravico do uporabe ali spreminjanja in nadaljnjega prenosa ali prenosa tovrstnih pravic.

3.4 Vse blagovne znamke Mill, storitvene znamke, trgovska imena, logotipi, imena domen in vse druge značilnosti blagovne znamke Mill so izključna last družbe Mill ali njenih dajalcev licenc in PU vam ne podeljujejo nobenih pravic do uporabe zgoraj navedenega v kakršne koli namene bodisi komercialne bodisi nekomercialne.

3.5 Nobena določba iz PU se ne sme razlagati, kot da prenaša lastništvo kakršnih koli pravic intelektualne lastnine z nas ali naših dajalcev licenc na vas ali katero koli tretjo osebo.

4 Licenčne pravice

4.1 Vsakokrat vam v skladu s pogoji, ki izhajajo iz teh PU, podeljujemo neizključno, neprenosljivo, nepodlicenčno, v celoti preklicljivo, omejeno pravico in licenco za prenos, namestitev, dostop in uporabo funkcij aplikacije v različici, ki vam jo je zagotovila družba Mill, izključno za vaše osebne in nekomercialne namene. Podeljene pravice vključujejo pravico do uporabe aplikacije v zvezi z vašo omrežno komunikacijsko opremo.

4.2 Vaša pravica do uporabe aplikacije preneha po izteku, začasni ukinitvi ali prenehanju veljavnosti PU ali po prenehanju ali začasni ukinitvi vaših pravic s strani družbe Mill v skladu s PU. V takem primeru morate prenehati uporabljati aplikacijo in izbrisati vse njene kopije iz svoje mobilne naprave.

4.3 Za aplikacijo vam dajemo licenco in vam je ne prodajamo, družba Mill in njeni dajalci licenc pa obržijo lastništvo nad vsemi kopijami aplikacije in vsemi vsebinami v njej, tudi če ste jih prenesli na svojo mobilno napravo.

4.4 Potrjujete in sprejemate, da ste sami izključno odgovorni za to, da se vaš račun Mill in vaša kopija aplikacije uporabljata samo v skladu s tukaj opredeljenimi pogoji.

5    Uporabniška vsebina in dostop do omrežja

5.1 Vaša »uporabniška vsebina« se nanaša na kakršno koli vsebino, ustvarjeno v zvezi z vašim prenosom in uporabo aplikacije, na primer informacije o vaših izdelkih Mill, odčitkih temperature, porabo energije ali drugo vsebino.

5.2 Za vašo uporabniško vsebino ne odgovarjamo. Razumete in sprejemate, da bo vsakršna uporabniška vsebina, povezana z vašim računom Mill ali kopijo aplikacije, izbrisana ob prenehanju veljavnosti PU.

5.3 V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, nam s tem podeljujete trajno (ali tako dolgo kot dovoljuje veljavna zakonodaja), neizključno, podlicenčno, prenosljivo, brezplačno, nepreklicno, v celoti plačano, univerzalno licenco za uporabo, reprodukcijo, analizo, prevajanje ali spreminjanje vsakršnih uporabniških vsebin, ki ste nam jih zagotovili v zvezi z vašo uporabo aplikacije, na kakršen koli način, metodo ali tehnologijo, kar med drugim vključuje komercialne namene ali razvoj izdelkov.

5.4 Aplikacija pri uporabi zazna in zbira tudi določene informacije o vašem omrežnem okolju in njegovem obnašanju. To je namenjeno izboljšanju delovanja Aplikacije in izdelkov Mill v vašem omrežnem okolju ter odkrivanju in odpravljanju napak, če je treba.

5.5 V obsegu, v katerem uporabniška vsebina ali druge informacije ali podatki iz tega razdelka 5 predstavljajo osebne podatke v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, se ti osebni podatki uporabljajo in obdelujejo samo v skladu s spodnjim razdelkom 12.

6 Sprejemljiva uporaba

6.1 Strinjate se, da ne boste uporabljali, prikazovali, reproducirali, prenašali, spreminjali, distribuirali, razširjali, prodajali, objavljali, ustvarjali izpeljanih del, povratno prevajali, razstavljali, prevajali ali kako drugače izvajali obratnega inženirstva ali razširjali ali na kakršen koli način izkoriščali aplikacije ali katere koli vsebine v njej, v celoti ali delno, na kakršen koli način, za kateri koli drug namen kot za namene, določene v PU.

6.2 Aplikacije ne smete uporabljati (a) na način, ki krši lokalno, nacionalno, tujo ali mednarodno zakonodajo; (b) za nadlegovanje ali škodovanje drugemu posamezniku; (c) za izdajanje za katero koli osebo ali subjekt ali za drugačno napačno predstavljanje svoje povezanosti z osebo ali subjektom; (d) za vmešavanje ali poseganje v aplikacijo ali (e) na način, ki krši pravice intelektualne lastnine družbe Mill ali katere koli tretje osebe.

6.3 Strinjate se, da brez predhodnega pisnega soglasja družbe Mill ne boste »izdelovali sličic« (angl. frame) ali »zrcalili« (angl. mirror) aplikacije ali katerega koli njenega dela na katerem koli drugem strežniku ali internetni napravi.

6.4 Z vdorom v aplikacijo ali na kakršen koli drug nezakonit način ne smete poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do kateregakoli dela ali funkcije aplikacije ali drugih sistemov ali omrežij, povezanih z aplikacijo, ali do katerih koli storitev, ki so na voljo v aplikaciji ali prek nje.

6.5 Obljubljate, da nobeni drugi osebi ne boste dovolili uporabe svojih prijavnih podatkov, dostopa do svojega računa ali kakršne koli drugačne uporabe pravic, ki so vam podeljene na podlagi PU.

6.6 Razumete in se strinjate, da lahko nemudoma začasno ali trajno prekinemo vaš dostop do aplikacije in vašega računa Mill, če aplikacijo uporabljate v nasprotju z zgoraj navedenimi pogoji sprejemljive uporabe.

7 Začasna in trajna prekinitev dostopa

7.1 PU med vami in družbo Mill veljajo, dokler jih ne prekinete vi ali družba Mill.

7.2 Dogovor o pogojih uporabe in vaš račun Mill bomo prekinili, če boste neaktivni (ne uporabljate aplikacije ali ne sodelujete z njo) skozi obdobje dveh let, saj želimo zagotoviti posodobljeno bazo uporabnikov, ki vsebuje aktivne uporabnike. Pred tovrstno prekinitvijo zaradi neaktivnosti vas bomo o tem v smiselnem roku obvestili.

7.3 Pogoji uporabe, vaš dostop do aplikacije in vašega računa Mill, lahko kadar koli lahko prekinemo, če ste kršili PU ali če to od nas zahteva zakonodaja.

7.4 Pridržujemo si pravico do smiselnega spremljanja vaše uporabe aplikacije z namenom spremljanja, preiskovanja in pomoči pri preprečevanju varnostnih groženj ali kršitev PU. Na podlagi upravičene domneve o vaši kršitvi PU lahko začasno ukinemo vaš račun Mill ali vaš dostop do aplikacije, dokler ne raziščemo, ali je prišlo do dejanske kršitve.

7.5 PU lahko kadar koli prekinete tako, da prekinete in izbrišete svoj račun Mill (kot je določeno v vašem profilu) ter z vseh svojih naprav izbrišete aplikacijo.

7.6 Če trajno ali začasno prekinemo PU, vaš dostop do aplikacije ali vaš račun Mill ali če vi prekinete PU, kot je opisano zgoraj, se strinjate, da družba Mill do vas zaradi tega nima nikakršnih obveznosti ali odgovornosti.

7.7 Razdelki 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16 in 17 ter vsi drugi razdelki PU, ki morajo izrecno ali zaradi svoje narave ostati v veljavi tudi po prenehanju veljavnosti PU, ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi.

8 Storitve tretjih oseb in integracije

8.1 Aplikacija ponuja funkcije za integracijo z aplikacijami, spletnimi mesti in storitvami, ki jih zagotavljajo tretje osebe (»storitve tretjih oseb«), ki vam omogočijo dostop do vsebine, izdelkov in/ali storitev.

8.2 Družba Mill nima nadzora nad vašo uporabo tovrstnih storitev tretjih oseb. Storitve tretjih oseb imajo lahko lastne pogoje uporabe, pogoje in pravilnike o zasebnosti, vašo uporabo takih storitev tretjih oseb pa urejajo in zanjo veljajo pričujoči pogoji in pravilniki o zasebnosti. Razumete in se strinjate, da družba Mill ne podpira in ni odgovorna za ravnanje, funkcije ali vsebino katere koli storitve tretje osebe ali za katero koli transakcijo, ki jo morebiti sklenete s ponudnikom katere koli take storitve tretje osebe.

9 Izjava o omejitvi odgovornosti

9.1 RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA SE APLIKACIJA ZAGOTOVI »KOT JE« IN »KOT JE NA VOLJO«, BREZ KAKRŠNIEGA KOLI IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, POGOJA ALI ZAGOTOVILA.

9.2 TO POMENI, DA NE IZJAVLJAMO IN NE JAMČIMO, DA BO VAŠA UPORABA APLIKACIJE USTREZALA VAŠIM POTREBAM ALI ZAHTEVAM ALI DA BODO ODPRAVLJENE KAKRŠNE KOLI NAPAKE V DELOVANJU ALI FUNKCIONALNOSTI APLIKACIJE. PRAV TAKO NE PODAJAMO IZJAV ALI JAMSTEV, DA BO VAŠA UPORABA APLIKACIJE BREZ PREKINITEV, PRAVOČASNA, VARNA ALI BREZ NAPAK, ZLONAMERNE PROGRAMSKE OPREME ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH ELEMENTOV ALI DA BODO INFORMACIJE, KI JIH PRIDOBITE Z UPORABO APLIKACIJE, TOČNE ALI ZANESLJIVE.

9.3 APLIKACIJO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST IN PO LASTNI PRESOJI TER ZA SVOJ RAČUN. SAMI STE IZKLJUČNO ODGOVORNI ZA MOREBITNO ŠKODO NA NAPRAVAH IN IZGUBO PODATKOV, KI JE LAHKO POSLEDICA PRENOSA, NAMESTITVE IN UPORABE APLIKACIJE.

9.4 DRUŽBA MILL V ZVEZI Z APLIKACIJO NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL IN ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA ALI POGOJE O ZADOVOLJIVI KAKOVOSTI, PRODAJNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEDOTAKLJIVOSTI V ZVEZI Z APLIKACIJO.

9.5 POLEG TEGA DRUŽBA MILL NE DAJE NIKAKRŠNIH IZJAV IN NE JAMČI, PODIPRA, ZAGOTAVLJA ALI PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA STORITVE TRETJIH OSEB (ALI NJIHOVO UPORABO) ALI KATERI KOLI DRUG IZDELEK ALI STORITEV, KI JO PONUJA TRETJA OSEBA V POVEZAVI Z APLIKACIJO ALI KATERO KOLI SPLETNO STRANJO, NA KATERO SE SKLICUJEJO HIPERPOVEZAVE, ALI JE PRIKAZANA V KATERI KOLI PASICI ALI DRUGEM OGLASU V APLIKACIJI ALI DRUGJE.

9.6 NOBENA INFORMACIJA ALI NASVET, BODISI IZRECEN, IMPLICIRAN, USTEN ALI PISNI, KI GA PRIDOBITE OD DRUŽBE MILL, NE USTVARJA KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, GARANCIJE ALI POGOJEV, RAZEN TISTIH, KI SO IZRECNO OPREDELJENI V POGOJIH UPORABE.

9.7 TA RAZDELEK SE UPORABLJA V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

10 Odškodnina

10.1 V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da boste družbi Mill, njenim povezanim družbam in dajalcem licenc povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi izgubami, izdatki, odškodninami in stroški, vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji, ki nastanejo zaradi vaše kršitve PU ali neizpolnjevanja katere koli obveznosti v zvezi z uporabo aplikacije, ki jih povzročite vi ali katera koli druga oseba, ki uporablja vaš račun Mill. Pridržujemo si pravico, da prevzamemo izključno obrambo katerega koli zahtevka, za katerega smo upravičeni do odškodnine v skladu s PU. V takem primeru nam morate zagotoviti sodelovanje, kakor ga razumno zahtevamo.

11 Odgovornost družbe Mill

11.1 V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SE STRINJATE, DA JE VAŠE EDINO IN IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO ZA MOREBITNE TEŽAVE ALI NEZADOVOLJSTVO Z APLIKACIJO TO, DA PRENEHATE UPORABLJATI APLIKACIJO, ODMESTITE APLIKACIJO IN DRUGO PROGRAMSKO OPREMO MILL TER IZBRIŠETE SVOJ RAČUN MILL.

11.2 ČEPRAV NE PREVZEMAMO NOBENE ODGOVORNOSTI ZA VAŠO UPORABO STORITEV TRETJIH OSEB, VAŠE RAZMERJE Z NJIHOVIMI PONUDNIKI ALI DOLOČILA POGOJEV UPORABE ALI PRAVILNIKOV O ZASEBNOSTI, KI VELJAJO ZA TOVRSTNE STORITVE TRETJIH OSEB, JE VAŠE EDINO PRAVNO SREDSTVO V ZVEZI Z DRUŽBO MILL ZA MOREBITNE TEŽAVE ALI NEZADOVOLJSTVO S TOVRSTNIMI STORITVAMI TRETJIH OSEB DEAKTIVIRANJE, PRENEHANJE UPORABE IN/ALI ODMESTITEV ZADEVNE STORITVE TRETJE OSEBE.

11.3 V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, DRUŽBA MILL ALI NJENE POVEZANE DRUŽBE, PRAVNI NASLEDNIKI, POOBLAŠČENCI, DAJALCI LICENC, DIREKTORJI, DELNIČARJI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA (I) KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, KAZENSKO, VZORČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI (II) KAKRŠNO KOLI IZGUBO UPORABE, PODATKOV, POSLOVANJA ALI STORILNOSTI, KI V VSEH PRIMERIH NASTANEJO ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE APLIKACIJE ALI STORITEV TRETJIH OSEB, NE GLEDE NA PRAVNO TEORIJO IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA DRUŽBA MILL OBVEŠČENA O MOŽNOSTI NASTANKA TOVRSTNE ŠKODE.

11.4 NOBENA DOLOČBA V TEH POGOJIH UPORABE NE ODPRAVLJA ALI OMEJUJE ODGOVORNOSTI DRUŽBE MILL ZA GOLJUFIJO, GOLJUFIVO ZAVAJANJE, SMRT ALI TELESNO POŠKODBO, KI NASTANE ZARADI NJENE MALOMARNOSTI, IN, ČE TO ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, ZARADI HUDE MALOMARNOSTI.

12 Zasebnost/varstvo podatkov

12.1 Za to, da lahko ustvari vaš račun Mill in da vam lahko zagotovi aplikacijo,  mora družba Mill zbirati in uporabljati osebne podatke o vas in vaši uporabi aplikacije in izdelkov Mill. Več informacij o načinu obdelave osebnih podatkov v družbi Mill, je na voljo v našem pravilniku o zasebnosti, ki je na voljo [tukaj].

13 Spremembe aplikacije

13.1 Pravice, ki vam jih podeljujejo PU, veljajo za aplikacijo v obliki, v kakršni obstaja v danem trenutku. Razumete in sprejemate, da lahko družba Mill aplikacijo kadar koli spremeni po lastni presoji. Spremembe, izvedene v aplikaciji, lahko vplivajo na njene lastnosti, funkcionalnost in interoperabilnost z izdelki Mill in storitvami tretjih oseb.

13.2 Kakršne koli spremembe, ki jih družba Mill izvede v aplikaciji, ne vplivajo na pravice in obveznosti med vami in družbo Mill, kot so opisane v PU.

14 Spremembe PU

14.1 Te PU lahko občasno spremenimo. Spremembe lahko denimo uvedemo zaradi novih izdelkov ali storitev, prilagoditve zakonskim zahtevam ali zaradi boljše prilagoditve PU našemu poslovanju.

14.2 Če pride do kakršne koli spremembe PU, vas bomo o tem obvestili po elektronski pošti, z obvestilom v sami aplikaciji ali na našem uradnem spletnem mestu: https://www.millnorway.si.

14.3 Ob uvedbi kakršnih koli bistvenih sprememb boste morda morali pred nadaljnjo uporabo aplikacije ponovno sprejeti spremenjene PU.

14.4 Določila teh PU veljajo od datuma, ki je naveden na vrhu PU. Trenutna in veljavna različica PU vam je kadar koli na voljo v aplikaciji in na naši spletni strani https://www.millnorway.si].

15 Pogoji tretjih oseb in upravičenec

15.1 Ne glede na morebitna nasprotna določila v teh PU se ta razdelek nanaša na vašo uporabo katere koli različice aplikacije, ki je nameščena na operacijskem sistemu iOS družbe Apple Inc. (»Apple«) in je z njim združljiva.

15.2 Apple ni lastnik aplikacije in ni pogodbena stranka teh PU. Družba Apple ne podaja nikakršnih jamstev v zvezi z aplikacijo, razen vračila njene kupnine (če ustreza).

15.3 Družba Apple ni odgovorna za aplikacijo ali njeno podporo in vzdrževanje ter ne bo odgovorna za nobene zahtevke, izgube, obveznosti, izdatke, škodo ali stroške v zvezi z aplikacijo, vključno z zahtevki na podlagi tega, da aplikacija ni skladna z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami, kakršnimi koli zahtevki tretjih oseb na podlagi odgovornosti za izdelke, zahtevki v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine ali zahtevki, ki izhajajo iz zakonodaje o varstvu potrošnikov ali podobnih zakonov in predpisov.

15.4 Vse pritožbe ali druge poizvedbe v zvezi z vašo uporabo aplikacije je treba nasloviti na družbo Mill, kot je navedeno v razdelku 16.1 PU, vključno s pritožbami in poizvedbami, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine.

15.5 Pravica, ki vam je bila podeljena v skladu s PU, je omejena na neprenosljivo licenco za namestitev in uporabo aplikacije na izdelku blagovne znamke Apple, ki je v vaši lasti ali pod vašim nadzorom in ima naložen operacijski sistem iOS družbe Apple, ali kot je drugače dovoljeno v »Pravilih uporabe«, določenih v »Pogojih uporabe storitve App Store« (razen da lahko do aplikacije dostopajo in jo uporabljajo drugi z vami povezani računi prek možnosti »Skupna raba z družino« ali količinskega nakupa). Poleg tega morate pri uporabi aplikacije upoštevati vse pogodbene pogoje tretjih oseb, ki veljajo za uporabo aplikacije, na primer pogodbo o brezžičnih podatkovnih storitvah.

15.6 S sprejetjem PU potrjujete in se strinjate, da so družba Apple in njene hčerinske družbe zunajpogodbeni upravičenci PU in da bo imela družba Apple pravico (in se bo štelo, da je to pravico sprejela) do uveljavljanja PU zoper vas kot njihov zunajpogodbeni upravičenec.

15.7 S tem izjavljate in zagotavljate, da se ne nahajate v državi, za katero velja embargo ameriške vlade ali ki jo je ameriška vlada označila kot »državo, ki podpira terorizem,« in da vi osebno niste na nobenem seznamu prepovedanih ali omejenih oseb ameriške vlade.

15.8 Ne glede na pravice, ki so družbi Apple in njenim hčerinskim družbam podeljene na podlagi razdelka 15, pravica družbe Mill, da sklene, razveljavi ali prekine katero koli spremembo, odpoved ali poravnavo v skladu s PU, ni odvisna od soglasja katere koli tretje osebe.

16 Razno

16.1 Stik: Družba Mill je razvijalec aplikacije. Morebitna vprašanja, poizvedbe ali pritožbe nam lahko pošljete na naslove in po kanalih, ki so navedeni na naši spletni strani: https://www.millnorway.si/contact.

16.2 Dodelitev: Družba Mill lahko odstopi PU ali kateri koli njihov del ali prenese katero koli svojo obveznost po tej pogodbi. PU ne smete dodeliti, niti prenesti ali podeliti podlicence za katero koli svojo pravico ali obveznost iz teh PU na tretjo osebo.

16.3 Ločljivost določb: Če se katera koli določba PU izkaže za neveljavno ali neizvršljivo iz katerega koli razloga ali v katerem koli obsegu, taka neveljavnost ali neizvršljivost na noben način ne vpliva na preostale določbe PU ali jih dela neveljavne ali neizvršljive, uporaba neveljavne ali neizvršljive določbe pa se izvaja v obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

16.4 Odpovedi pravic do uveljavljanja Če družba Mill ali kateri koli zunajpogodbeni upravičenec ne uveljavlja PU ali kateregakoli njihovega dela, ne pomeni, da se družba Mill ali zadevni zunajpogodobeni upravičenec odpove pravici do uveljavljanja PU.

16.5 Celovitost pogodbe: Pogoji uporabe predstavljajo vse določbe in pogoje, dogovorjene med vami in družbo Mill v zvezi z vašo uporabo aplikacije, in nadomeščajo vse predhodne pisne ali ustne dogovore v zvezi s predmetom teh pogojev uporabe.

17 Veljavna zakonodaja (in reševanje sporov)

17.1 V največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da se za PU in vse druge zadeve v zvezi z vašo uporabo aplikacije, vključno z vašim nakupom izdelkov ali storitev v aplikaciji, uporablja norveška zakonodaja, ne glede na kolizijska pravila in Konvencijo Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

17.2 V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da vse spore, nesoglasja ali zahtevke, ki izhajajo iz PU, njihove kršitve, prenehanja ali neveljavnosti ali vaše uporabe aplikacije, rešujejo sodišča v Oslu na Norveškem (Oslo tingrett). S tem se strinjate s pristojnostjo teh sodišč in se odpovedujete pravici do vseh ugovorov glede pristojnosti, kraja sojenja ali pravnega inštituta »forum non conveniens«.